Ouders

School en thuis zijn geen aparte werelden. Ze lopen in elkaar over. Een goed contact tussen ouders/verzorgers en leerkrachten is daarom belangrijk voor het kind. De betrokkenheid bij onze school juichen wij van harte toe! U bent vanzelfsprekend welkom op de ouderavonden, de klassenpresentaties en de jaarfeesten. Maar ook als klassen- of leesouder, als begeleider bij buitenschoolse en andere activiteiten begroeten we u graag.

Ouderavonden

Tijdens deze avonden, die twee keer per jaar plaatsvinden, vertelt de leerkracht waar de klas aan werkt en hoe dit aansluit op de ontwikkelingsfase van de kinderen. U kunt werk van uw kind inzien, vragen stellen en met andere ouders bijpraten.

Oudergesprekken

Voor ouders die overwegen hun kind bij ons aan te melden, organiseren we periodiek informatiemiddagen. Voor meer informatie hierover, of voor het aanmelden van uw kind(eren) kunt u contact opnemen met de administratie In deze vorm zou ik dit stukje eruit halen. En op een andere plek aangeven wat de procedure is voor nieuwe ouders. Wel leuk misschien om hier iets te zeggen over de oudergesprekken over je kind, dus tussen leerkracht en ouders. Dat er niet aan 10 minutengesprekjes gedaan wordt, maar de tijd genomen wordt (en dan in andere bewoordingen hoor).

Oudercursus

Geregeld organiseren wij een oudercursus. (leuk om hier onderwerpen te noemen?). Deze worden als heel zinvol ervaren. Informatie hierover verschijnt in het Periodeschrift (is dat zo trouwens?). Meer weten of aanvullend vragen over deze cursus? Mail naar cursus@ridderslag.nl.

Ouderkoor

Hoe leuk is het om de vrijeschoolliederen mee te kunnen zingen met uw kind? Eén keer per maand komt het ouderkoor, onder leiding van (juffie) Christine samen om meerstemmig met elkaar te zingen. Op elf zaterdagen gedurende het schooljaar van 10 tot 11 uur. Kosten: € 40, inclusief koffie/thee en een liedboek. Meld u hiervoor aan via zingen@ridderslag.nl

Lezingen en thema-avonden

Als ouder wil je vaak meer weten over thema’s die in de opvoeding en op school spelen. Daarom organiseren wij lezingen en thema-avonden over verschillende onderwerpen. Standaard elk jaar over het leerplan en schoolrijpheid. Daarnaast met wisselende thema’s, zoals de ontwikkeling van het kleine kind, massage ter versterking van de sociale omgang in de klas en de functie van spel en beweging. Heeft u een goed idee voor een onderwerp, laat het ons weten via info@ridderslag.nl

Rondom Basisschool de Ridderslag

Neem ook eens een kijkje op de facebookpagina Rondom Basisschool De Ridderslag, ontmoetingsplaats voor ouders, leerlingen en oud-leerlingen van onze school.